Garantie

Watkins Manufacturing Corporation (“Watkins”) biedt de volgende garanties aan de eerste eigenaar (“u”) die onlangs een nieuwe mobiele spa van de Highlife®-collectie Hot Spring® heeft gekocht van een erkende verdeler/dienstverlener (“verdeler”).

7 Jaar garantie op de kuip

Watkins garandeert dat het acryloppervlakmateriaal van de Hot Spring® draagbare spa gedurende zeven jaar vrij zijn van defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap. Bovendien zijn de acryloppervlakken van de kuip structureel gegarandeerd tegen lekkage gedurende een periode van zeven jaar. De acrylppervlakken zijn ondoorlaatbaar en absorberen geen geuren, bacteriën of verontreinigende stoffen.

5 Jaar garantie tegen lekkage van het leidingwerk

Watkins garandeert dat de Hot Spring®-spa gedurende een periode van vijf jaar niet zal lekken door defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap. Deze garantie dekt met name lekkage van de wandarmatuur, jetonderdelen, interne buizen, interne gelijmde onderdelen, draineerbuizen, slangen en alle verlijmde delen.

5 Jaar garantie op onderdelen

Watkins waarborgt de elektrische componenten, pompen, Moto-Massage™-jets, luchtkleppen, hendels, ringen en andere Hot Spring®-spacomponenten gedurende een periode vvan vijf jaar tegen defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap. Sommige onderdelen, waarvan de meeste uitgewisseld kunnen worden zonder het gebruik van gereedschappen, zoals filterpatronen, filterdeksels, spakussens en coversloten, zijn niet in deze garantie inbegrepen, maar zijn gegarandeerd vrij van defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap op het moment van levering. Spacovers en andere spa-accessoires zijn specifiek van deze garantie uitgesloten, maar ze kunnen gedekt zijn door andere garanties. Neem voor meer bijzonderheden contact op met uw Hot Spring®-dealer. 

5 Jaar garantie op het No-Fault™-verwarmingselement

Watkins garandeert zonder enig voorbehoud dat het No-Faultverwarmingselement gedurende vijf jaar vrij is van defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap. De garantie definieert onvoorwaardelijk, met uitzondering van commercieel of industrieel gebruik, en onjuiste installatie, als garantiedekking op voorwaarde dat het onderdeel niet behoorlijk functioneerde in het spasysteem. 

5 aar garantie op Everwood™-bekleding

Watkins garandeert dat het Everwood-bekledingsmateriaal gedurende vijf jaar vrij is van defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap. Deze garantie dekt specifiek de structurele integriteit van de bekleding (afgezien van aanslag op het oppervlak), waaronder alle materialen en montage. De Everwood-sierafwerking is gewaarborgd tegen alle defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap bij de initiële levering. Het oppervlak zal na verloop van tijd op natuurlijke wijze verbleken en verweren, wat niet wordt beschouwd als een defect. Om het uiterlijk van de Everwood-bekleding te herstellen, verwijzen wij u naar de Gebruikshandleiding van de spa voor de juiste verzorgings- en onderhoudsinstructies.

3 Jaar garantie op SpaStone™-bekleding

Watkins garandeert dat het SpaStone-bekledingsmateriaal gedurende drie jaar vrij is van defecten voor wat betreft materialen. Deze garantie dekt specifiek bladderen, scheurvorming of krimpen gedurende drie jaar. De SpaStone-sierafwerking en -vakmanschap is bij de initiële levering aan de eerste aankopende consument gewaarborgd tegen alle defecten. Het oppervlak zal na verloop van
tijd op natuurlijke wijze verbleken en verweren, wat niet wordt beschouwd als een defect onder de garantie. De multiplexbekleding op de spa met aangepaste omkleding is specifiek van deze garantie
uitgesloten, maar is gegarandeerd vrij van defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap ten tijde van levering. Raadpleeg de Gebruikshandleiding van de spa voor de juiste onderhoudsinstructies.

2 Jaar garantie op lichtarmaturen

Watkins garandeert dat de LED-lichtarmaturen, wat alle lampen in de spa, waaronder onderwater- en barbladverlichting, inhoudt, gedurende twee jaar vrij zijn van defecten voor wat betreft materialen en vakmanschap.

2 Jaar garantie op de FreshWater® III-ozon

Watkins garandeert dat de elektrische componenten, ozonslang, terugslagklep, inspuiter, corona-ozonontlader en buitenste behuizing van het FreshWater IIIwaterzuiveringssysteem met corona-ozonontlader vrij is van defecten voor wat betreft materiaal en vakmanschap gedurende twee jaar.

2 Jaar garantie op de batterij van de draadloze afstandsbediening

Watkins biedt één jaar garantie voor materiaal- en fabricagefouten in de batterij van het draadloze controlepaneel voor bediening op afstand. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de spa voor de juiste installatie-instructies bij de verganging van de batterij.


Het volgende geldt voor alle bovenstaande garanties:


Toepassing van de garantie
Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de eerste eigenaar van de Hot Spring®-spa, op voorwaarde dat deze werd geïnstalleerd in het land van aankoop of, voor spa’s die in de EU zijn aangekocht, als ze oorspronkelijk binnen de EU zijn geïnstalleerd. Deze garantie begint op de leverdatum van uw spa, maar in geen geval later dan één jaar na de datum van aankoop. De garantie op de Hot Spring®-spa vervalt als het eigendom van de spa wordt overgedragen of als de spa vóór het einde van de garantieperiode door de eerste eigenaar geïnstalleerd of verplaatst wordt buiten de grenzen van het land van aankoop of, in geval van spa’s die in de EU zijn aangekocht, indien de spa vóór het verstrijken van de garantieperiode door de eerste eigenaar buiten de EU wordt geïnstalleerd of verplaatst.

Uitvoering van de garantie
Om een claim onder deze garantie in te dienen, dient u contact op te nemen met uw dealer. In het geval u geen service kunt krijgen bij de dealer, neemt u dan contact op met Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, Verenigde Staten. Attn: Customer Service Department, telefoon +1 760-598-6464 of via e-mail, custsvc@watkinsmfg.com. U moet Watkins en/of uw dealer schriftelijk bericht sturen over een garantieclaim, vergezeld van een kopie van uw oorspronkelijke factuur, waarop de datum van aankoop vermeld staat, binnen tien (10) dagen vanaf het moment waarop u de claim ontdekt. Watkins behoudt zich het recht voor om ter plaatse te verifiëren of er inderdaad sprake is van een defect of storing.

Watkins of diens geautoriseerde serviceagent repareert elk defect dat gedekt is door deze garantie. Behalve zoals hierin beschreven staat, worden u geen kosten doorberekend voor onderdelen, arbeid of vrachtkosten voor onderdelen die nodig zijn om de spa te repareren voor defecten die door deze garantie gedekt worden. In sommige gevallen kan de servicedealer u een redelijke reiskostenvergoeding voor de technicus doorbereken, wat niet door deze garantie gedekt wordt. Neem contact op met de dealer voor informatie over dergelijke kosten.

Beperkingen
Behalve zoals hierboven beschreven staat dekt deze garantie geen defecten of schade vanwege normale slijtage, onjuiste installatie, wijzigingen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Watkins, ongelukken, natuurrampen, misbruik, verkeerd gebruik, commercieel of industrieel gebruik, gebruik van een accessoire die niet goedgekeurd is door Watkins, het niet opvolgen van de Gebruiksaanwijzing van Watkins, of reparaties die uitgevoerd of geprobeerd zijn door iemand anders dan een geautoriseerde vertegenwoordiger van Watkins. Onder wijzigingen wordt verstaan, maar deze zijn niet beperkt tot, alle wijzigingen aan onderdelen of buizen, of elektrische conversie. Ga naar www.HotSpring.com of neem contact op met uw dealer voor een lijst met door de fabrikant goedgekeurde accessoires.

Disclaimers
WATKINS IS, IN DE MATE DIE DOOR DE WET TOEGESTAAN WORDT, NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE SPA OF OVERIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERWIJDEREN VAN EEN DEK OF AANGEPASTE BEVESTIGING OF KOSTEN OM DE SPA TE VERWIJDEREN OF OPNIEUW TE INSTALLEREN INDIEN DAT NODIG IS. Sommige landen staan de uitsluiting of beperking van bijkomende of gevolgschade niet toe, zodat de bovenvermelde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES, WAARONDER DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE TOEPASSELIJKE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN VERMELD. Sommige landen staan geen beperkingen toe over hoe lang een stilzwijgende garantie duurt, derhalve kan het zijn dat bovengenoemde beperkingen niet op u van toepassing zijn.

Juridische rechtsmiddelen
Deze garantie verschaft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u andere rechten, die verschillen van land tot land